Cun Stay Đm bo Cht lưng Giáo dc Chương trình đào to là cun đu tiên ca BStay Đm bo Cht lưng Giáo dc ca Trưng Đi hc Cn Thơ tng bưc đưc Trung tâm Đm bo Cht ng và Kho thí biên son và hoàn thin nhm góp phn thông tin cho các cá nhân và đơn vtrong trưng và các bên liên quan ngoài trưng nhng hưng dn, din gii cthtrong vic thc hin công tác đm bo cht lưng giáo dcca Trưng Đi hc Cn Thơ ....(Tải sổ tay)

Tin tức mới nhất

KĐCL CTĐT 2021-2030

Số lượt truy cập

182154
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
35
898
184
182154

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 02923. 872 170 - 02923. 872.171 |   Email: ttqlcl@ctu.edu.vn