Trung tâm Quản lý chất lượng - Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chuyên trách về quản lý chất lượng giáo dục đại học trực thuộc trường có chức năng, nhiệm vụ sau:

  1. Chức năng:

      Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý chất lượng giáo dục đại học, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc bảo đảm chất lượng của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; tổ chức hoạt động hợp tác, tư vấn và hỗ trợ về bảo đảm chất lượng.

  1. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quản lý chất lượng giáo dục đại học.

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng giáo dục của các đơn vị và cá nhân trong Trường.

- Thống kê và báo cáo về công tác quản lý chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường.

- Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và Trường; đề xuất biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục đại học.

- Đề xuất biện pháp xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong toàn Trường;

- Xây dựng công cụ và phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến các bên có liên quan nhằm phục vụ công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, phát triển chương trình đào tạo của Trường.

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

- Thực hiện các nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục đại học.

- Hỗ trợ công tác hành chính, sự vụ cho hoạt động của Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Trường.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác, tư vấn, hỗ trợ về bảo đảm chất lượng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trung tâm Quản lý chất lượng

Tin tức mới nhất

KĐCL CTĐT 2021-2030

Số lượt truy cập

255772
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
141
392
3694
255772

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 02923. 872 170 - 02923. 872.171 |   Email: ttqlcl@ctu.edu.vn