1. TS. Phan Huy Hùng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 02923 872167

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ThS. Đào Phong Lâm

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 02923 872170

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Ths. Phan Minh Nhật

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 02923.872.170

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4. Ks. Nguyễn Tuyết Hậu

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872167

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Ths. Châu Thị Tìm

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872171

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 6. Ths. Nguyễn Thị Thanh Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872171

Email: ntthienThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

7. Ths. Dương Hoàng Diễm Châu

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872171

Email: dhdchauThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 8. Ths. Nguyễn Hữu Lộc

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872171

Email: nghlocThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Tin tức mới nhất

Số lượt truy cập

096495
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
34
1393
3583
96495

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 02923. 872 170 - 02923. 872.171 |   Email: ttqlcl@ctu.edu.vn