1. TS. Phan Huy Hùng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 02923 872167

Email: phhung@ctu.edu.vn

2. ThS. Đào Phong Lâm

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 02923 872170

Email: dplam@ctu.edu.vn

3. Ths. Phan Minh Nhật

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 02923.872.170

Email: pmnhat@ctu.edu.vn

 4. Ks. Nguyễn Tuyết Hậu

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872167

Email: nthau@ctu.edu.vn

5. Ths. Châu Thị Tìm

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872171

Email: cttim@ctu.edu.vn 

 

6. Ths. Dương Hoàng Diễm Châu

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872171

Email: dhdchau@ctu.edu.vn

 

 7. Ths. Nguyễn Hữu Lộc

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872171

Email: nghloc@ctu.edu.vn

 8. Ths. Trang Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872171

Email: hientrang@ctu.edu.vn

 

 

 

Tin tức mới nhất

KĐCL CTĐT 2021-2030

Số lượt truy cập

255765
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
134
385
3687
255765

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 02923. 872 170 - 02923. 872.171 |   Email: ttqlcl@ctu.edu.vn