Thực hiện công văn số 1094/TB-ĐHCT ngày 02/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, công tác lấy ý kiến ở học kỳ I, năm học 2020-2021 được thực hiện như sau:

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị, cá nhân thực hiện

Ghi chú

1

Thông báo cho sinh viên thực hiện việc cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2020-2021 trên hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến.

Từ ngày 09/11/2020

 

TT. QLCL, các đơn vị trực tiếp đào tạo, P. Đào tạo, P. Công tác SV, TT. Thông tin và Quản trị mạng, Cố vấn học tập.

Được thực hiện thông qua các bảng thông báo, các website của Trường, của các đơn vị, TT. QLCL, P. Đào tạo, P. Công tác Sinh viên; Các Cố vấn học tập thông tin và hướng dẫn SV.

2

Đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến và thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 18/12/2020

 

Sinh viên

Việc đăng nhập được thực hiện theo hướng dẫn bên dưới (*)

3

Thông báo nhắc nhở sinh viên về việc thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Lần 1: 01/12/2020

Lần 2: 14/12/2020

 

TT. QLCL, các đơn vị trực tiếp đào tạo, P. Đào tạo, P. Công tác Sinh viên, TT. Thông tin và Quản trị mạng, các Cố vấn học tập

Được thực hiện thông qua các bảng thông báo, các website của Trường, của các đơn vị, TT. QLCL, P. Đào tạo, P. Công tác Sinh viên; Các Cố vấn học tập thông tin và hướng dẫn SV

4

Xử lý số liệu

Từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2020

TT. QLCL

 

5

Thông báo kết quả cho ý kiến phản hồi của sinh viên đến lãnh đạo các đơn vị và giảng viên có liên quan.

Từ ngày

01 đến ngày 08/01/2021

TT. QLCL

Thông báo qua thư điện tử cho lãnh đạo và giảng viên của các đơn vị có liên quan vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến xem kết quả các ý kiến phản hồi

(*) Hướng dẫn thực hiện đăng nhập hệ thống lấy ý kiến phản hồi:

  • Bước 1: Sinh viên vào địa chỉ sau: https://oss.ctu.edu.vn (có thể vào bằng tất cả các máy tính, thiết bị có kết nối mạng Internet, không bắt buộc thực hiện trên các máy tính của trường).
  • Bước 2: Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đăng nhập máy tính của trường.
  • Bước 3: Sinh viên vào trang chủ của hệ thống lấy ý kiến phản hồi, chọn trình đơn (menu) “Khảo sát lớp học phần” và thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy các lớp học phần đã học trong học kỳ I, năm học 2019-2020.
  • Bước 4: Sinh viên hoàn thành số lượng lớp học phần theo yêu cầu trên hệ thống trong thời gian thực hiện công việc này từ ngày 23/11/2020 đến ngày 18/12/2020 (Mục 2 theo yêu cầu trên), không nhất thiết hoàn thành cùng lúc tất cả các lớp học phần đã học.

            Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần hỗ trợ yêu cầu thông báo cho Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng qua email Thầy Lê Thanh Sang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc Trung tâm Quản lý chất lượng qua email Cô Nguyễn Thị Trinh: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Tải công văn 

 

Tin tức mới nhất

Số lượt truy cập

100714
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
73
515
725
100714

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 02923. 872 170 - 02923. 872.171 |   Email: ttqlcl@ctu.edu.vn