Thực hiện công văn số 1276/BGDĐT-NG ngày 20 tháng 02 năm 2008  của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và Quyết định 1640/QĐ-ĐHCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan, công tác tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2020-2021 được triển khai thực hiện như sau:

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị, cá nhân thực hiện

Ghi chú

1

Thông báo cho học viên thực hiện việc cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong năm học 2020-2021 trên hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến.

Từ ngày 11/11/2020

 

Trung tâm QLCL, các đơn vị trực tiếp đào tạo, Khoa Sau Đại học, TT. Thông tin và Quản trị mạng.

Được thực hiện thông qua các bảng thông báo, các website: của Trường, của các đơn vị, Trung tâm QLCL.

2

Đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến và thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 18/12/2020

 

Học viên

Việc đăng nhập được thực hiện theo hướng dẫn bên dưới (*).

3

Thông báo nhắc nhở học viên về việc thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Lần 1: 30/11/2020

Lần 2: 14/12/2020

 

Trung tâm QLCL, các đơn vị trực tiếp đào tạo, Khoa Sau Đại học.

Gởi email đến các học viên.

4

Xử lý số liệu.

Từ ngày 21/12 đến ngày 01/01/2020

Trung tâm QLCL.

 

5

Thông báo kết quả cho ý kiến phản hồi của học viên đến lãnh đạo các đơn vị và giảng viên có liên quan.

Từ ngày 04/01 đến ngày 15/01/2020

Trung tâm QLCL.

 

(*) Hướng dẫn thực hiện đăng nhập hệ thống lấy ý kiến phản hồi:

  • Học viên vào địa chỉ sau: https://oss.ctu.edu.vn/web/sdh/trang-chu (có thể vào bằng tất cả các máy tính, thiết bị có kết nối mạng internet, không bắt buộc thực hiện trên các máy tính của Trường).
  • Học viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đăng nhập máy tính của Trường.
  • Học viên hoàn thành số lượng lớp học phần theo yêu cầu trên hệ thống trong thời gian thực hiện công việc này từ 16/11/2020 đến 18/12/2020 (Mục 2 theo yêu cầu trên), không nhất thiết hoàn thành cùng lúc tất cả các lớp học phần đã học.

            Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần hỗ trợ yêu cầu thông báo cho Trung tâm Thông tin – Quản trị mạng qua email Thầy Lê Thanh Sang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc Trung tâm Quản lý chất lượng qua email Cô Nguyễn Thị Trinh: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tải công văn