Kế hoạch thực hiện KĐCL 08 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA 2020-2021

Kế hoạch tổ chức thực hiện KĐCL quốc tế 08 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUn-QA năm 2020-2021 gồm (1) Kỹ thuật phần mềm, (2) Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, (3) Kỹ thuật Cơ điện tử, (4) Sư phạm Toán học, (5) Quản lý đất đai, (6) Cử nhân hóa học, (7) Khoa học Cây trồng, (8) Công nghệ thực phẩm..(Tải kế hoạch)