Tài liệu hướng dẫn kiểm định chất lượng CTĐT (Năm 2014)

Tài liệu hướng dẫn kiểm định nội bộ chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2014.

(Hội nghị triển khai và hướng dẫn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2014)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn