Tài liệu tham khảo :: Tài liệu Hội nghị - Hội thảo

Tài liệu hướng dẫn kiểm định chất lượng CTĐT (Năm 2014)

Tài liệu hướng dẫn kiểm định nội bộ chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2014.

(Hội nghị triển khai và hướng dẫn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2014)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn