Bộ tiêu chuẩn AUN năm 2011 (V2 - Quyển xanh)

Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á năm 2011 (V2 - Quyển xanh).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn