Thông tin kết quả đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN - QA

Trong các ngày 13, 14, và 15 tháng 10 năm 2014, AUN (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) đã tổ chức đợt đánh giá thực tế lần thứ 31 tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đối với các chương trình tiên tiến: Công nghệ Sinh học (CNSH) và Nuôi trồng Thủy sản (NTTS).

Chương trình tiên tiến CNSH của Trường ĐHCT được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thực hiện vào năm 2006 theo Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2005 và được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo ngành CNSH của Trường Đại học tiểu bang Michigan - Hoa Kỳ, được giảng dạy bằng tiếng Anh và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2006-2007. Đến nay, chương trình đã tuyển được 9 khóa với tổng số 302 sinh viên theo học, trong đó đã có 5 khóa với 145 sinh viên tốt nghiệp và 90% số sinh viên tốt nghiệp này đã vào làm việc cho các cơ quan trong và ngoài nước hoặc đi học sau đại học ở nước ngoài. Trong thời gian theo học, tỷ lệ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đạt hơn 56,5% và giành nhiều giải thưởng cao về nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, có 55 bài báo của các sinh viên được xuất bản trong và ngoài nước.

Chương trình tiên tiến NTTS của Trường Đại học Cần Thơ được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thực hiện vào năm 2008 theo Quyết định số 8645/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2008 và được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học Auburn, Hoa Kỳ, và được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2008-2009. Đến nay, chương trình đã đào tạo được 7 khóa với tổng số 198 sinh viên. Có 3 khóa với 63 sinh viên đã tốt nghiệp và hơn 90% trong số các sinh viên này có việc làm ở các cơ quan trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học sau đại học ở trong và ngoài nước.

Sau 3 ngày làm việc, đọc các báo cáo tự đánh giá và minh chứng, khảo sát hiện trạng, phỏng vấn sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, cán bộ phục vụ, và các đối tượng khác có liên quan tới chương trình, các chuyên gia đánh giá của AUN kết luận chương trình tiên tiến Công nghệ Sinh học và chương trình tiên tiến Nuôi trồng Thủy sản phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn và chi tiết về chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (AUN–Quality Assurance). Cụ thể, chương trình tiên tiến Công nghệ Sinh học có kết quả 4.4 trên 7.0 và chương trình tiên tiến Nuôi trồng Thủy sản có kết quả 4.7 trên 7.0. Trước đó, vào năm 2013, chương trình Kinh tế Nông nghiệp của Trường cũng đã đạt chuẩn AUN-QA với số điểm 4.0 trên 7.0. Tính đến thời điểm hiện tại, các chương trình của Việt Nam được AUN đánh giá với mức điểm cao nhất là 5.0 điểm. 

 lecbkhndhaunknn2015hinh5
Ông Đỗ Hữu Tuyết, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Văn phòng Bộ GD&ĐT phía Nam và PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT tiến hành nghi thức công bố đạt chuẩn AUN-QA 02 CTTT Công nghệ sinh học và Nuôi trồng thủy sản

Kết quả kiểm định công nhận chương trình đạt chuẩn chất lượng cũng được nhà trường ghi trong quyết định tốt nghiệp, bảng kết quả học tập toàn khóa và giấy chứng nhận tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp.

Trường Đại học Cần Thơ trở thành 01 trong 30 thành viên chính thức của tổ chức Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) kể từ tháng 7 năm 2013 và là 01 trong 03 đại diện của Việt Nam thuộc tổ chức này.

Đào Phong Lâm

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn