Triển khai tự đánh giá trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

 Sáng ngày 09/5/2014, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí - Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức phiên họp triển khai công tác tự đánh giá Trường theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014.

Tham dự phiên họp có GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng, các thành viên và Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá Trường, các nhóm chuyên trách tự đánh giá và Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí.

Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Thanh Phương và PGS.TS Đỗ Văn Xê ủng hộ và đánh giá cao chủ trương thực hiện công tác tự đánh giá Trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014, đồng thời yêu cầu các nhóm chuyên trách của các đơn vị phối hợp tốt với nhau để hoàn thành báo cáo tự đánh giá cũng như chuẩn bị mọi công tác cần thiết để đăng ký đánh giá ngoài với Tổ chức kiểm định chất lượng vào thời điểm thích hợp.

Lãnh đạo nhà trường cũng lưu ý các nhóm chuyên trách trong quá trình viết báo cáo tự đánh giá cần phải định hướng cách viết, liệt kê trước các nội dung cần mô tả trong từng tiêu chuẩn để từ đó thu thập đầy đủ minh chứng nhằm đảm bảo tính thuyết phục cho báo cáo tự đánh giá và quan trọng hơn hết là tránh được các mâu thuẫn hay sự chồng chéo về nội dung trong quá trình mô tả.

Châu Thị Tìm (TTĐBCL&KT)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn