Thông báo V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học học kỳ II, 2016-2017

evaluation           Thực hiện công văn số 1094/TB-ĐHCT ngày 02/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, công tác lấy ý kiến ở học kỳ I, năm học 2016-2017.... Xem thêm

Triển khai tự đánh giá trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

Sáng ngày 09/5/2014, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí - Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức phiên họp triển khai công tác tự đánh giá Trường theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014.

Xem thêm

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn