HỘI THẢO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

IMG 9779Trong các ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2017, các chuyên gia của Dự án “Xây dựng liên minh trường đại học và nhà công nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ” (tên viết tắt tiếng Anh là BUILD-IT) đã tập huấn cho lãnh đạo các Tổ ĐBCL của các đơn vị thuộc Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) các nội dung liên quan tới Bảng hỏi đánh giá học phần và Tổng hợp – Đánh giá – Trình bày Dữ liệu kiểm tra đánh giá người học.

 

Đối với nội dung tập huấn Bảng hỏi đánh giá học phần (hội thảo tổ chức ngày 11/9/2017), các đại biểu tham dự được giới thiệu tóm tắt các nghiên cứu và câu hỏi liên quan đến hoạt động người học đánh giá lớp học phần; tham gia phản biện về bộ câu hỏi đánh giá lớp học phần và thảo luận tính ‘phù hợp’ và ‘không phù hợp’ của các câu hỏi; và góp ý đối với bộ câu hỏi đánh giá lớp học phần của Trường ĐHCT.

Đối với nội dung tập huấn Tổng hợp – Đánh giá – Trình bày Dữ liệu kiểm tra đánh giá người học (hội thảo tổ chức ngày 12/9/2017), các đại biểu được giới thiệu và thực hành việc áp dụng các kiến thức liên quan tới các loại dữ liệu kiểm tra đánh giá, lý do tổng hợp dữ liệu, và cách sử dụng các dữ liệu này trong tiến trình cải thiện kết quả học tập và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; thực hành tổng hợp các loại dữ liệu kiểm tra đánh giá khác nhau; được hướng dẫn sử dụng công cụ trên phần mềm giúp tổng hợp và trình bày dữ liệu kiểm tra đánh giá theo cách có thể giúp nhận xét đánh giá các dữ liệu này nhằm mục đích đưa ra các quyết định cải thiện chương trình đào tạo; được giới thiệu một số cách tiếp cận và phương thức khác nhau trong trình bày và sử dụng dữ liệu kiểm tra đánh giá.

Hai hội thảo nói trên đã cung cấp được nhiều kiến thức và thông tin bổ ích cho các đại biểu tham dự, và được kỳ vọng sẽ có đóng góp thiết thực vào việc củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của các đơn vị tại Trường ĐHCT.

Một số hình ảnh

 IMG 9677

Tiến sĩ Kathy Wigal – Dự án BUILD-IT

IMG 9712

Thảo luận nhóm tại hội thảo

IMG 9779

Đại biểu nhận giấy chứng nhận

Đào Phong Lâm (Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn