Thông báo V/v thực hiện công tác lấy ý kiến trực tuyến phản hồi từ học viên học kỳ I, 2016-2017 (Tháng 11/2016)

caohocThực hiện công văn số 1276/BGDĐT-NG ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và Quyết định 1640/QĐ-ĐHCT ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan, công tác tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016-2017 được triển khai thực hiện như sau: ....Xem thông báo

 

 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn