Điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến phản hồi vê hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI/2016-2017


 lichĐể tạo điều kiện cho sinh viên có thêm thời gian thực hiện việc cho ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí điều chỉnh thời gian thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1, năm học 2016-2017 như sau: 

 

 

“Thời gian sinh viên đăng nhập vào hệ thống thực hiện việc cho ý kiến là từ 03/10/2016 đến hết 21/11/2016”.

(Theo công văn số 1870/ĐHCT-ĐBCL&KT V/v Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên thì “thời gian sinh viên đăng nhập vào hệ thống thực hiện việc cho ý kiến là từ 03/10/2016 đến 06/11/2016).

Tải file thông báo điều chỉnh

 

 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn