Hoạt động đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA

  Hoạt động đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN)

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện được thành lập vào năm 1995 với 13 trường đại học thành viên thuộc 7 quốc gia. Việt Nam có hai thành viên chính thức gia nhập vào mạng lưới này từ ngày đầu thành lập là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, AUN có tất cả 30 thành viên thuộc 10 nước trong khu vực Đông Nam Á (trong đó có 04 trường đại học thành viên mới gồm Trường Đại học Mandalay - Myanmar, Trường Đại học Cần Thơ - Việt Nam, Trường Đại học Prince of Songkla - Thái Lan và Trường Đại học Utara - Malaysia vừa được kết nạp chính thức vào tháng 7/2013 tại kỳ họp Hội đồng Quản trị của AUN (AUN-BOT) lần thứ 29 được tổ chức tại Yangon, Myanmar.

Mục tiêu hoạt động của AUN là nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực; tăng cường trao đổi học tập, nghiên cứu và các chương trình đào tạo về các lĩnh vực ưu tiên của khu vực; tăng cường sự hợp tác và tình đoàn kết giữa các học giả, các nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu giữa các trường thành viên trong khu vực; và là một cơ quan định hướng chính sách giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á. Nhằm thúc đẩy sự chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, và củng cố uy tín và niềm tin vào chất lượng đào tạo đại học của các trường thành viên, AUN đã sáng lập bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (ASEAN University Network-Quality Assurance - AUN-QA) để đánh giá chất lượng giáo dục đại học dựa trên cơ sở tự nguyện.

Tính đến tháng 5/2014, AUN đã thực hiện thành công 28 đợt đánh giá cho66 chương trình đào tạo thuộc các trường đại học trong khối ASEAN. Trong đó có 64 chương trình đào tạo bậc đại học và 02 chương trình đào tạo bậc sau đại học (Công nghệ Hóa dầu - Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan và Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN).

Bên cạnh các hoạt động đánh giá chương trình thường niên, từ tháng 4 đến cuối tháng 9/2013, AUN còn phối hợp với 6 tổ chức đối tác của ASEAN và Châu Âu trong khuôn khổ dự án DIES ASEAN-QA giai đoạn I (gồm Mạng lưới Đảm bảo chất lượng Đông Nam Á - AQAN, Viện Hàn lâm Khoa học Đức - DAAD, Mạng lưới Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu - ENQA, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học Đức - HRK, Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á về giáo dục đại học - SEAMEO RIHED và Trường Đại học Potsdam) để tổ chức đánh giá cho 23 chương trình đào tạo thuộc 22 trường đại học của 9 quốc gia Đông Nam Á. Trường Đại học Cần Thơ có 02 chương trình được đánh giá trong dự án này là Kỹ thuật điện-Điện tử và Kinh tế Nông nghiệp.

Để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA, các chương trình đào tạo phải đạt điểm tối thiểu 4.0/7 và giấy chứng nhận này có giá trị trong 04 năm.Nhìn chung, điểm đánh giá của các chương trình đào tạo trong khu vực nằm trong khoảng từ 4.0 đến 5.4. Chương trình đào tạo có điểm cao nhất trong khu vực hiện nay là 5.4/7 và không có chương trình nào đạt 6.0. Theo kết quả đã công bố, Việt Nam hiện có 01 chương trình đạt điểm 5.0/7 là chương trình đào tạo Cử nhân khoa học ngành Hóa học (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN).

Châu Thị Tìm (TT.ĐBCL&KT)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn