Kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Việt Nam

image002Kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Việt Nam

Phiên Đánh giá việc đảm bảo chất lượng (ĐBCL) cấp cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn của Ủy ban Đảm bảo chất lượng trực thuộc Mạng lưới các Trường đại học trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Xem tiếp...

Thông tin kết quả đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN - QA

aun 2014 2 small           Trong các ngày 13, 14, và 15 tháng 10 năm 2014, AUN (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) đã tổ chức đợt đánh giá thực tế lần thứ 31 tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đối với các chương trình tiên tiến: Công nghệ Sinh học (CNSH) Nuôi trồng Thủy sản (NTTS).

Xem tiếp...

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn