Ks. Nguyễn Thị Trinh

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ

Chuyên viên

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐTDĐ: 0939 25 23 25

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn