TS. Phan Huy Hùng

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ

Giám đốc

Địa chỉ:
Lầu 1, Khu hiệu bộ - Trường Đại học Cần Thơ, Đ. 3/2, Q. Ninh Kiều, TPCT

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 07103 872 171

ĐTDĐ: 0913 722 030

http://www.qat.ctu.edu.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Giám đốc

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn