Tên Bộ phận Điện thoại ĐTDĐ
TS. Phan Huy Hùng Giám đốc 07103 872 171 0913 722 030
Ths. Đào Phong Lâm Phó Giám đốc 0939 000 163
Ks. Nguyễn Tuyết Hậu Chuyên viên 0982 974 030
NCS. Nguyễn Hồng Nhung Giảng viên 0989 700 226
Cn. Phan Minh Nhật Chuyên viên 0976 978 479
Cn. Châu Thị Tìm Chuyên viên 0979 749 761
Ks. Nguyễn Thị Trinh Chuyên viên 0939 25 23 25

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn