Giới thiệu

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

 TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ

 1. 1. Lịch sử phát triển

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí của Trường Đại học Cần Thơ được thành lập vào năm 2006 từ một Nhóm chuyên trách về quản lý chất lượng trong dự án hợp tác MHO của Hà Lan năm 2003, Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ hỗ trợ cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL), tư vấn và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác này trong toàn trường.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí có 09 thành viên bao gồm 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc và 07 viên chức (bao gồm 01 nghiên cứu sinh, 02 thạc sỹ, 02 kỹ sư và 02 cử nhân).

 1. Các hoạt động chính:

Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) là một trong những công tác trọng tâm của Trường Đại học Cần Thơ được thực hiện thông qua việc tham khảo Mô hình quản lý chất lượng của Châu Âu (EFQM) và các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), Hội đồng kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ (ABET), Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

Là một trong những thành phần quan trọng của Hệ thống ĐBCL bên trong của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí thực hiện các hoạt động như sau:

      Các hoạt động chính:

 • Thực hiện hoạt động tự đánh giá trường theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.
 • Thực hiện hoạt động tự đánh giá chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA.
 • Hỗ trợ các đơn vị trong trường để nhằm chuẩn bị các công tác cần thiết cho hoạt động đánh giá ngoài.
 • Soạn thảo và ban hành các quy định về công tác ĐBCL.
 • Biên soạn Sổ tay ĐBCL.
 • Xây dựng và vận hành hệ thống trực tuyến để lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, sinh viên tốt nghiệp, nhà sử dụng lao động…).
 • Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác ĐBCL.
 • Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa mới.
 • Hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng ĐBCL Trường.             

      Hợp tác:

 • Phối hợp thực hiện hoạt động ĐBCL với một số tổ chức và chương trình trong và ngoài nước như PROQIM, NPT, AUN, DAAD, HEEAP...
 • Là đầu mối liên hệ trong hoạt động chuyển đổi tín chỉ và các hoạt động khác của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – AUN.

      Nghiên cứu khoa học:

 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến công tác ĐBCL.

      Các hoạt động khác:

 • Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực ĐBCL với các trường đại học khác.
 • Tham gia hoạt động giảng dạy và các hoạt động khác vì cộng đồng.

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TPCT

Điện thoại: 07103.872.171

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.qat.ctu.edu.vn

 

 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn