Giới thiệu

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

 

image005

  Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí của Trường Đại học Cần Thơ được thành lập vào năm 2006 từ một Nhóm chuyên trách về quản lý chất lượng trong dự án hợp tác MHO của Hà Lan năm 2003, Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ hỗ trợ cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL), tư vấn và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác này trong toàn trường.

Xem thêm...

Cơ cấu - Tổ chức

Cơ cấu tổ chưc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí:...........................

Xem thêm...

Chức năng - nhiệm vụ

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và khảo thí trực thuộc trường có chức năng, nhiệm vụ sau:

Xem thêm...

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn